Pronájmy zařízení

Pronájmy zařízení

Na základě požadavků poskytovatelů telekomunikačních služeb začala naše společnost poskytovat pronájmy MW přenosových systémů s přenosovou rychlostí od E1 do 1Gb.
Pronájmy zařízení