Elektroinstalace

Elektroinstalace

V oblasti slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací provádíme:
 • přípojky NN, VN
 • rozvodny NN a transformovny VN do 22kV
 • systémy záložního napájení (UPS, dieselagregáty, DC zdroje)
 • řídící systémy k záložním zdrojům
 • vnitřní a vnější kabelové rozvody NN
 • vnitřní i vnější kabelové rozvody VN
 • zásuvkové rozvody a systémy vnitřního i vnějšího osvětlení
 • hromosvody pasivní i aktivní
 • výchozí i periodické revize elektrických zařízení
 • datová centra včetně chlazení, vzduchotechniky a dalšího technologického zařízení
 • slaboproudé systémy EPS, SHZ, EZS, CCTV a ACCESS
Jak silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, tak i záložní systémy provádíme v průmyslovém sektoru, hotelových a společenských zařízeních, obchodních a bankovních domech. Zajišťujeme jak rekonstrukce stávajících systémů dle přání zákazníka, tak i novou výstavbu formou komplexní dodávky včetně provádění pozáručního servisu.

Elektroinstalace